СПЕЦИАЛНОСТ: ЗДРАВНИ ГРИЖИ
Професия: Здравен асистент
Професионално направление: Здравни грижи
Степен на професионална квалификация-трета
Продължителност на обучението: 960 часа

Форма на обучението Код Код по НАПОО Цена Забележка
присъствено POK 7230101-1 7230101-1 по договаряне само в група
дистанционно POK 7230101-2 7230101-2  1500 лв без ДДС  

 

Форма за запитване за частни лица

Форма за запитване за фирми

Форми на обучение

Контакти

bgelea@gmail.com
+359 877 646 506
Viber: +359 877 646 506,
WhatsApp: +359 877 646 506
Skype: ctowisdom