СПЕЦИАЛНОСТ: ГОРСКО И ЛОВНО СТОПАНСТВО
Професия: Техник-лесовъд
Професионално направление: Горско стопанство
Степен на професионална квалификация-трета
Продължителност на обучението: 960 часа

Форма на обучението Код Код по НАПОО Цена Забележка
присъствено POK 6230101  6230101 по договаряне само в група

 СПЕЦИАЛНОСТ: ГОРСКО СТОПАНСТВО И ДЪРВОДОБИВ
Професия: Техник-лесовъд
Професионално направление: Горско стопанство
Степен на професионална квалификация-трета
Продължителност на обучението: 960 часа

Форма на обучението Код Код по НАПОО Цена Забележка
присъствено POK 6230102  6230102 по договаряне само в група

 СПЕЦИАЛНОСТ: МЕХАНИЗАЦИЯ НА ГОРСКОТО СТОПАНСТВО-ТЕХНИК-МЕХАНИЗАТОР
Професия: Техник-механизатор
Професионално направление: Горско стопанство
Степен на професионална квалификация-трета
Продължителност на обучението: 960 часа

Форма на обучението Код Код по НАПОО Цена Забележка
присъствено POK 6230201  6230201 по договаряне само в група

 СПЕЦИАЛНОСТ: МЕХАНИЗАЦИЯ НА ГОРСКОТО СТОПАНСТВО-МЕХАНИЗАТОР
Професия: Механизатор на горска техника
Професионално направление: Горско стопанство
Степен на професионална квалификация-втора
Продължителност на обучението: 600 часа

Форма на обучението Код Код по НАПОО Цена Забележка
присъствено POK 6230301  6230301 по договаряне само в група

 СПЕЦИАЛНОСТ: ГОРСКО СТОПАНСТВО
Професия: Лесовъд
Професионално направление: Горско стопанство
Степен на професионална квалификация-втора
Продължителност на обучението: 600 часа

Форма на обучението Код Код по НАПОО Цена Забележка
присъствено POK 6230401  6230401 по договаряне само в група

 СПЕЦИАЛНОСТ: ЛЕСОКУЛТУРНИ ДЕЙНОСТИ
Професия: Работник в горското стопанство
Професионално направление: Горско стопанство
Степен на професионална квалификация-първа
Продължителност на обучението: 300 часа

Форма на обучението Код Код по НАПОО Цена Забележка
присъствено POK 6230601  6230601 по договаряне само в група

 СПЕЦИАЛНОСТ: ДЪРВОДОБИВ
Професия: Работник в горското стопанство
Професионално направление: Горско стопанство
Степен на професионална квалификация-първа
Продължителност на обучението: 300 часа

Форма на обучението Код Код по НАПОО Цена Забележка
присъствено POK 6230602  6230602 по договаряне само в група

 СПЕЦИАЛНОСТ: ДИВЕЧОВЪДСТВО
Професия: Работник в горското стопанство
Професионално направление: Горско стопанство
Степен на професионална квалификация-първа
Продължителност на обучението: 300 часа

Форма на обучението Код Код по НАПОО Цена Забележка
присъствено POK 6230603  6230603 по договаряне само в група

 СПЕЦИАЛНОСТ: БИЛКАРСТВО
Професия: Работник в горското стопанство
Професионално направление: Горско стопанство
Степен на професионална квалификация-първа
Продължителност на обучението: 300 часа

Форма на обучението Код Код по НАПОО Цена Забележка
присъствено POK 6230604  6230604 по договаряне само в група

 

Форма за запитване за частни лица

Форма за запитване за фирми

Форми на обучение

Контакти

bgelea@gmail.com
+359 877 646 506
Viber: +359 877 646 506,
WhatsApp: +359 877 646 506
Skype: ctowisdom