Тази консултация има характер на допълнителна квалификация.
Езикът е главното средство за общуване. Не бива да забравяте, че първото впечатление, което правите идва от начина на говорене.
Тонът на гласа и начинът ни на изразяване могат да предизвикат антипатия у останалите, тъй че трябва много да внимаваме по какъв начин казваме нещата, особено в моменти, когато сме нервни, напрегнати, изморени или ядосани.
Организациите достигнат целите си чрез първоначален говорен обмен на информация. Ако хората не умеят да говорят правилно, няма могат да работят съвместно, както и да формулират цели и съвместно да ги постигат.
Консултацията е в текстови формат.
Свързани обучения:
Основи на бизнес етикета и социалната комуникация
Бизнес комуникации и кореспонденция

Форми на обучение

Контакти

bgelea@gmail.com
+359 877 646 506
Viber: +359 877 646 506,
WhatsApp: +359 877 646 506
Skype: ctowisdom