Тази консултация има характер на допълнителна квалификация.
Превенцията на хранителните разстройства (ХР) и субклиничните форми на хранителни нарушения е наложителна поради комплексността и трудното им продължително лечение с ремисия при около половината от засегнатите, както и поради ниският % на търсене на професионална интервенция, която е задължителна за успешното излекуване на болните, за предотвратяване на хронифициране, влошено качество на живот и снижаване на % леталитет. Подходът „Интуитивно Хранене“ се ползва успешно както за превенция така и за лечение на ХР, подход с доказана ефективност от над 100 научни изследвания.
Консултацията е записана на видео. След нейното провеждане се попълва тест. След проверка на резултатите от теста, се получава Удостоверение за нейното провеждане.

Форма на обучението Код Цена Забележка
Дистанционно, онлайн KOS 08 50 лв Без ДДС

Свързани обучения:
Обучение на консултанти по хранителни нарушения (ХН)
Обучение на консултанти по чрез подхода интуитивно хранене
Обучение по консултиране в мотивация, хранене, тяло и ХН практики
Практическо консултиране при преяждащо / емоционално хранене

Форми на обучение

Контакти

bgelea@gmail.com
+359 877 646 506
Viber: +359 877 646 506,
WhatsApp: +359 877 646 506
Skype: ctowisdom