Завършилите този курс ще направят една добра инвестиция в умения за добро поведение и етикет, защото етикетът е код на поведение на базата на такт и внимание, а протоколът е умението да използваме правилата на доброто поведение и да се възползвате от предимствата му. Бизнес етикетът не е квалификация, а практическо умение, което винаги има възвръщаемост.

Програма на курса:
Първи модул: Комуникация и етикет в офиса;
Втори модул: Комуникация и етикет извън офиса;
Трети модул: Вербални и невербални комуникации и етикет;
Четвърти модул: Писмени комуникации и етикет.

Консултации: 4 академични часа

Обучението приключва с тест.

Форма на обучението Код Цена Забележка
дистанционно DK 01 150 лв  

Обучението се води от:
Сава Павлов
Цвета Коева
Камелия Радева

Форма за запитване за частни лица

Форма за запитване за фирми

Абонамент за бюлетин

Програма ОМНИУМ

Програма „Омниум“ е програма за презентация и избор на хранителни добавки и натурална козметика.

Форми на обучение

Контакти

bgelea@gmail.com

+359 877 646 506

Skype: ctowisdom