С това обучение предлагаме възможност да упражните някои съвременни техники за продажбени умения, тъй като основната идея на това обучение е да ви покаже как да създавате и поддържате отношения на доверие и стабилност с клиентите ви и как да разбирате максимално точно какво искат те.

Известно е, че през последните години настъпиха много промени в областта на търговските отношения и се наблюдава тенденцията към изместване на онази традиционна представа за «добрия» търговец – някой, който знае да говори много и да омайва клиентите. На нейно място виждаме все повече професионалисти, които влизат в ролята на търговци-консултанти, които не само умеят да убеждават клиента, но и да го придружават през неговите съмнения, притеснения, страхове. Това обучение е насочено именно към тези търговци, консултанти, преговарящи, за които е важно да бъдат професионалисти в областта си, знаят силните си места и искат да се усъвършенстват. Насочено е и към стартиращи търговци, които ще могат да придобият по-ясна представя за основните етапи на сделката, какво се случва в отношенията с клиентите и кои са предпоставките за успешното затваряне на сделката.

Съдържанието на обучението отразява обобщения дългогодишен опит на професионалисти на международно ниво, които ползват в работата си психологически похвати както и модели и техники от НЛП.

Програма на курса:

Първи модул: Кой стои насреща ви? Типове клиенти/хора;
Втори модул: Убедителна „победителна” презентация. Презентационни умения;
Трети модул: Чрез конфликта към прогрес. Умения за успешно справяне с конфликти;
Четвърти модул: Аз печеля, ти печелиш. Умения за успешно водене на преговори;
Пети модул: На кой остров живее самочувствието ти? Развиване на умения за самоусъвършенстване.
Продължителност на обучението - 10 академични часа.

Завършилите успешно обучението ще получат удостоверение за завършен курс.

Форма на обучението Код Цена Забележка
присъствено DK05 150 лв само в група

ВАЖНО: Присъственото обучение се предлага само в група. Минимален състав на групата-4 човека.
ВАЖНО: Цената за присъственото обучение е валидна само за градовете София и Варна. 
ВАЖНО: Цената за провеждане на обучение на други места подлежи на предоговаряне. 

Обучението се води от:
Ива Василева
Кристина Филипова

Форма за запитване за частни лица

Форма за запитване за фирми

Форми на обучение

Контакти

bgelea@gmail.com
+359 877 646 506
Viber: +359 877 646 506,
WhatsApp: +359 877 646 506
Skype: ctowisdom