Ускорен курс, предназначен за собственици и управители на малки и средни фирми.

Маркетингът е толкова основен, че не може да се разглежда като отделна функция. Той е цялостният бизнес, видян от гледна точка на крайния резултат – т.е. на клиента”. Той е цялостно завършена философия на бизнеса по задоволяването на потребностите на клиентите по-добре от конкурентните фирми. Необходими за това са усет за пазара и усет за клиента. /Питър Дракър/

Програма на курса:

Първи модул: Въведение в маркетинга;
Втори модул: Потребен ли е маркетингът на фирмата;
Трети модул: Потребителско поведение;
Четвърти модул: Маркетингови проучвания;
Пети модул: Маркетингово моделиране;
Шести модул: Маркетингово планиране;
Седми модул: Цени и ценова политика;
Осми модул: Реклама и рекламна политика.

Обучението приключва с казус.
Консултации: 6 учебни часа

Форма на обучението Код Цена Забележка
дистанционно BO 11 300 лв без ДДС  

Обучението се води от:
Сава Павлов
Мила Куцарова

Форма за запитване за частни лица

Форма за запитване за фирми

Форми на обучение

Контакти

bgelea@gmail.com
+359 877 646 506
Viber: +359 877 646 506,
WhatsApp: +359 877 646 506
Skype: ctowisdom