Всяка социална организация предполага наличие на множество интереси индивидуални, групови, общоорганизационни, обществени и други. В процеса на изграждане и развитие на взаимоотношенията - междуличностни, междугрупови, вътрешноорганизационни, на организацията с външни партньори и други, различните субекти срещат своите интереси. Един от възможните изходи е конфликтът. Целите на това обучение са да ви научим да предвиждате и предотвратявате конфликтите. А ако все пак възникнат, как да ги преодолеете.

Програма на курса:
Първи модул: Конфликти и кризи;
Втори модул: Управление на конфликта;
Трети модул: Профилактика на конфликта;
Четвърти модул: Преодоляване на конфликтите;
Пети модул: Конфликтната личност;
Шести модул: Начин на отношение към конфликтите.

Обучението приключва с казус.
Консултации: 4 учебни часа

Форма на обучението Код Цена Забележка
дистанционно BO 10 225 лв без ДДС  

Обучението се води от: Сава Павлов

Форма за запитване за частни лица

Форма за запитване за фирми

Форми на обучение

Контакти

bgelea@gmail.com
+359 877 646 506
Viber: +359 877 646 506,
WhatsApp: +359 877 646 506
Skype: ctowisdom