От това обучение ще научите ще научите как да предвиждате и пресмятате риска. Ще се научите и как да се работи в среда, в която информацията никога не е достатъчна. 

Който не рискува, не печели. А дали трябва да се рискува на „сляпо”?

Програма на курса: 
Първи модул: Вземане на решения при наличие на риск; 
Втори модул: Вземане на решения в условия на неопределеност и недостатъчна информация; 
Трети модул: Практическо приложение на изучения материал, примери и казуси. 
Продължителност на обучението: 43 учебни часа. 

Обучението приключва с тест, задачи и казус.

Завършилите успешно обучението ще получат удостоверение за завършен курс.

Форма на обучението Код Цена Забележка
присъствено BO 02 437 лв без ДДС Само в група

ВАЖНО: Присъственото обучение се предлага само в група.
ВАЖНО: Цената за присъственото обучение е валидна само за град София.
ВАЖНО: Цената за провеждане на обучение извън София подлежи на предоговаряне
ВАЖНО: Присъственото обучение се предлага само в група. Минимален състав на групата-4 човека.
Обучението се води от: Николай Китанов

Форма за запитване за частни лица

Форма за запитване за фирми

Форми на обучение

Контакти

bgelea@gmail.com
+359 877 646 506
Viber: +359 877 646 506,
WhatsApp: +359 877 646 506
Skype: ctowisdom