Финансова грамотност  като процес се отнася до изграждането на система от знания и умения, необходими за управление на личните финанси. Тя не се отнася до формалното образование в областта на различните звена на  финансовата система. Вместо това, тя представлява  разбиране на това как да се ползва взетите на заем средства отговорно, да управляват пари, да се  свеждат до минимум финансовите рискове и да извлекат дългосрочни ползи от натрупаните спестявания.

Финансова грамотност обхваща всички аспекти на планиране на финансовото бъдеще.

Програма на курса:

Първи модул: Формулирането на жизнените  финансовите цели;
Втори модул: Създаване на  личен и семеен бюджет;
Трети модул: Система на отразяване на  разходите;
Четвърти модул: Планиране на дългосрочните бюджетните разходи, включително  разходите за закупуване на жилище;
Пети модул: Взаимоотношения с банките - видовете банкови сметки и лихвени проценти по тях, банкови карти, пренос на средства, съхраняване на ценности;
Шести модул: Основи на инвестирането  на финансовите пазари:  акции, облигации и взаимни фондове;
Седми модул: Пенсионно планиране;
Осми модул: Застраховки на движими и недвижими   имоти и вещи, здравни и застраховки живот;
Девети модул: Взаимодействия с данъчната администрация и задължения към общински и централен бюджет;
Десети модул: Разбиране на въздействието на инфлация и лихви върху пари и инвестиции.

Продължителност на присъственото обучение - 8 академични часа.

Консултации на дистанционното обучение - 2 академични часа.

Завършилите успешно обучението ще получат удостоверение за завършен курс.

Форма на обучението Код Цена Забележка
присъствено AN 05-1 по договаряне само в група
дистанционно AN 05-2  90 лв  

ВАЖНО: Цената за присъственото обучение е валидна само за град София. 
ВАЖНО: Цената за провеждане на обучение на други места подлежи на предоговаряне. 
ВАЖНО: Присъственото обучение се предлага само в група. Минимален състав на групата – 4 човека

Абонамент за бюлетин

Програма ОМНИУМ

Програма „Омниум“ е програма за презентация и избор на хранителни добавки и натурална козметика.

Форми на обучение

Контакти

bgelea@gmail.com

+359 877 646 506

Skype: ctowisdom