Кравата и силажът – нови източници на енергия

И след като преди време специалисти стигнаха до гениалния извод, че кравите нанасят на екологията на Земята значително по-голяма вреда от автомобилите и самолетите с изпражненията си, днес, търсейки алтернативни и по-малко замърсяващи източници на енергия, Холандия откри новата си икона – млекодайната крава.

Великото откритие е, че изпражненията на една крава може да осигуряват електричество и топлина на седем домакинства, предаде АФП.

Пилотен обект в това ново направление на енергетиката е образцова ферма със стотина млекодайни крави, чиито изпражнения се събират и изпращат в силоз от 1100 куб.м, за да бъдат загрети до 37 градуса – температура, при която се развиват бактерии, превръщащи ги в метан.

Геотермална енергия

Геотермалната (от топлината на земята) енергия е реалистична възможност за българската икономика – в България са документирани над 700 подходящи извора, както и цели области с голям потенциал. Като напълно чист и на практика безплатен възобновяем източник геотермалната енергия е най-добрата възможност за отопление и битово горещо водоснабдяване на редица населени места, туристически центрове и предприятия. С подходящо проектиране и финансиране геотермалните инсталации Ви предоставят същинска независимост.

Вятърна енергия

Вятърните електроцентрали бързо заемат челно място в групата на възобновяемите енергийни източници. В България съществуват няколко географски зони, които са подходящи за изграждането главно на средни по размер вятърни турбини. Проучването и проектирането на подобни съоръжения следва да се прави много внимателно и задълбочено поради спецификата на вятърната енергия.

Вятърна енергия (или Енергия от вятъра) е възобновяем вид енергия и представлява кинетичната енергия на въздушните маси в атмосферата. Тя се превръща в полезна форма на енергия, най-често в електрическа или механична.

Великата информационна революция

Изобретението Web можеда се смята за едно от най-значителните след изобретяването на печатната книга от Йохан Гутенберг.

Преди 600 години

Преди Гутенберг книгите са извънредна рядкост, пишат ги и преписват на ръка. Всяка книга струва на цената на златото, има своя история, така както имат истории диамантите или самурайските мечове. Книгите се изработвали дълго, правели се в единични бройки и стрували безумно скъпо.

Биогаз технологията - решението на много проблеми

Биогаз инсталации за обработване на органични отпадъци и отпадъчни води.

Нашите партньори са проектирали и инсталирали повече от 70 биогаз инсталации за селскостопански или смесени приложения (ко-ферментация на торове с дестилационни или отпадъчни продукти, ТЕЦ, мазнини и т.н.). Всички биогаз съоръжения произвеждащи с когенерационни модули топлинна и електрическа енергия, спечелиха клиентите с техните ниски експлоатационни разходи, ниска цена и дълговечност

Абонамент за бюлетин

Програма ОМНИУМ

Програма „Омниум“ е програма за презентация и избор на хранителни добавки и натурална козметика.

Форми на обучение

Контакти

bgelea@gmail.com

+359 877 646 506

Skype: ctowisdom