Съвременните парогенераторни системи са достигнали до нови технологични върхове в производството на пара. Ефективността и простотата на системата, с която ще ви запознаем, са доказани. Концепцията се състои от шест основни елемента: еднотръбна серпентина, водоохлаждаема горивна камера, циклонна горелка, сепаратор пара/вода, електрическо контролно табло и бутална помпа. Тези шест компонента формират основата на най-ефективната и икономична инсталация за производство на пара, съществуваща на днешния пазар, произвеждаща от 150 до 40 000 кг пара на час при налягане от 5 до 100 бара.

ГОРИВНАТА КАМЕРА - Охлажда се с вода и пара, за да се минимизират загубите от излъчване. Тази особеност допринася също за безопасна и надеждна работна среда. Температурата на метала на тръбата се наблюдава непрекъснато - характеристиката за безопасност е уникална.

СЕРПЕНТИНАТА - Топлообменната повърхност на генератора се състои от една непрекъсната спирално навита тръба, проектирана така, че водата в нея и горивните газове около нея да циркулират с висока скорост. Пълният контрол на движението на газовете и паро/водната смес, в комбинация с принципа на противоток, осигурява възможно най-интензивния топлообмен.

ЦИКЛОННАТА ГОРЕЛКА - Горелката и вентилаторът осигуряват пълно изгаряне и максимален трансфер на топлинната енергия. Пламъкът се върти в горивната камера, а системата за тангенциално вдухване поддържа постоянно контролируема въздушна циркулация. Този принцип води до ниски емисионни стойности на вредните емисии.

ЕЛЕКТРИЧЕСКОТО КОНТРОЛНО ТАБЛО - Таблото за интегрирано управление дава локален контрол на всички работни и алармени функции на генератора. Съществуват опции за интерфейс за свързване с външни системи за мониторинг, както и ненаблюдавана дейност.

СЕПАРАТОРЪТ ПАРА/ВОДА - Центробежният сепаратор пара/вода, благодарение на уникалната си конструкция, подава най-сухата наситена пара в индустрията: по-малко от 0.5 % влажност при каквато и да е консумация. Отделената вода се връща през кондензосъбирателя до генератора на пара.

ПОМПАТА - Уникалната, напълно затворена диафрагмена помпа е разработена, за да работи надеждно при високи температури и налягания. Водата не влиза в контакт с която и да е от движещите се части и помпата няма уплътнителни кутии или механични уплътнения, елиминирайки по този начин вероятноста от течове. Всяка помпа е разработена в съответствие с типа котел, който тя обслужва и гарантира оптимална водна циркулация. Това предотвратява прегряването и отлагането на котлен камък в парогенератора. В описаната парна система са усъвършенствани редица компоненти за производство на пара, като променят традиционната представа за парен котел. Не се изисква отделно котелно помещение или постоянно наблюдение от оператор.

ПРЕДИМСТВАТА НА ТЕЗИ ПАРОГЕНЕРАТОРИ:

Разходите за експлоатация, ремонт и поддръжка са толкова ниски, че описаните парогенетератори са най-ефективното съоръжение за производство на пара, предлагано на българския пазар. Изключително кратко време за достигане на работните параметри на парата; Малкият размер и тегло на конструкцията правят възможно монтирането на парогенератора и необходимите резервоари, помпи, омекотителната станция, продувките и другите аксесоари на едно или две шасита, включени в предлагания пакет. Цялата парогенераторна система е с предварително монтирани тръби и кабели, тествани преди доставка - готови за инсталиране на място. Не се изисква отделно котелно помещение или постоянно наблюдение от оператор. Обработката на водата - за да защити инвестициите на клиентите си, е разработена много успешна програма за обработка на водата. Специално проектирана за тези парогенератори, тя осигурява безпроблемна и ефективна работа на вашата парна инсталация. Тази високо специализирана програма е приспособена към специфичните нужди на клиента. Няма конкурент, който да е способен да наподоби нашия опит. Химикалите за обработка на вода са от най-високо качество и икономични при употреба.

Форми на обучение

Контакти

bgelea@gmail.com
+359 877 646 506
Viber: +359 877 646 506,
WhatsApp: +359 877 646 506
Skype: ctowisdom