Топлоелектрическа централа в мазето? Да, възможно е! С когенерационните системи.

Централи за комбинирано производство на електрическа и топлинна енергия (BHKW). Когенерационните системи са основани на принципа на комбинираното производство на електрическа и топлинна енергия: BHKW са малки отоплителни централи, които едновременно с топлинната енергия произвеждат ефективно и електрическа енергия. Освен това те са агрегати, които използват почти цялата отпадна топлина от отработените газове. Допълнително проектирани като отоплителен/ охлаждащ модул, той може да използва топлинна енергия за захранване на абсорбционен чилър, по такъв начин централата отоплява през зимата и охлажда през лятото - с оптимизиран капацитет на използване през цялата година. Когенерационният модул се състои от двигател с вътрешно горене, който задвижва генератор.

Технологии на биомасата

Директно изгаряне
Директното изгаряне включва изгарянето на биомаса с излишък от въздух, произвеждайки горещи газове, които се използват за образуването на пара в топлообменните сектори на бойлерите. Парата се използва за производството на електричество в парогенераторите. Успоредно горене Успоредното горене се отнася до практиката за въвеждане на биомасата във високоефективни парни котли, задействани с въглища като допълнителен източник на енергия. Успоредното горене е изчислено за разнообразие от технологии за парни котли, включително пулверизирани въглища и циклон, течни. За инсталации и компании за производство на енергия с въглищен капацитет, успоредното горене на биомасата може да бъде една от най-разходоспестяващи възможности за рециклиране на енергията.

Термопомпите – малко познат източник на енергия

По аналогия с водните помпи, а и както личи от названието, термопомпите също „изпомпват” – само че не вода, а енергия от околната среда. Както се вижда от схемата, термопомпата се състои основно от два топлообменника, компресор и едно стеснение, наречено дросел. Основната идея е да се отнеме малко количество енергия от голям обем околна среда, например: въздух, подземни води или от самата земя, да се копресира от компресора и да се подаде голямо количество енергия на малък обем вода, която да стопли дома, офиса, басейна или битовата гореща вода. Поради разположението на България в по-северните ширини и ниските зимни температури, отнемането на енергия от въздуха през зимата е трудно, по тази причина няма да се спирам на тъй наречените ВЪЗДУХ-ВОДА термопомпи. Поради относително постоянната температура на подземните води – около 12° С и постоянната температура на земята – на дълбочина над 4 м, е по-препоръчително използването на термопомпи тип ВОДА-ВОДА или СОЛЕНА ВОДА – ВОДА. Това е първи етап - той е най-лесен за проектиране и инсталиране. Достатъчно е да имате гарантирано количество подземна вода и два кладенеца минимум по 30 метра дълбоки.

Съвременни парогенераторни системи

Съвременните парогенераторни системи са достигнали до нови технологични върхове в производството на пара. Ефективността и простотата на системата, с която ще ви запознаем, са доказани. Концепцията се състои от шест основни елемента: еднотръбна серпентина, водоохлаждаема горивна камера, циклонна горелка, сепаратор пара/вода, електрическо контролно табло и бутална помпа. Тези шест компонента формират основата на най-ефективната и икономична инсталация за производство на пара, съществуваща на днешния пазар, произвеждаща от 150 до 40 000 кг пара на час при налягане от 5 до 100 бара.

Списък на енергийни култури предназначени за производство на енергийни продукти

КУЛТУРИ
Представителни добиви за 1 дка в кг. Показатели
І. Зърнени
Мека пшеница /Triticum aestivum/ 230 зърно
Твърда пшеница /Triticum durum/ 230 Зърно
Пшеница спелта /Triticum spelta/ 310 Зърно
Царевица /Zea mays/ 320 Зърно
Тритикале /X Triticosecale/ 150 Зърно
Ръж /Sekale cereale/ 110 Зърно
Просо /Panicum milliaceum/ 90 Зърно
Ечемик /Hordeum vulgare/ 210 Зърно
Овес /Avena sativa/ 130 зърно 

Соларните колектори – вземи енергия от Слънцето

Соларните колектори са съчетание от върхови технологии, висококачествени материали, малки размери и облекчено инсталиране. Това като цяло е довело до създаването на едни съвременни, надеждни и високоефективни соларни инсталации, идеалното решение за загряването на битовата гореща вода (БГВ) във вашият дом. Богатата гама модели и размери, различните комбинации и начини за инсталиране (вертикално, хоризонтално или под наклон), ви дават възможност да изберете необходимата за вашите потребности инсталация. Много често поради липсата на достатъчно информация, вие сте изправени пред дилемата каква инсталация да изберете - евтина или по-скъпа, с плоски или вакуумнотръбни колектори.

Форми на обучение

Контакти

bgelea@gmail.com
+359 877 646 506
Viber: +359 877 646 506,
WhatsApp: +359 877 646 506
Skype: ctowisdom