Как да си купим имот от атрактивните предложения за публични продажби?

В условията на икономическа криза обявите за изнесени на публична продан имоти стават все повече на брой. Предложенията на съдебните изпълнители изглеждат доста примамливи, тъй като често се предлагат имоти при начална цена, която е далеч под пазарните. Това автоматично вдига интереса към публичните продажби и процедурите за участие в тях.

Преди да бъде показана цялата процедура и да бъдат описани условията за участие, обаче е необходимо да се уточни, че за да има публична продан, то преди това трябва да има влязло в сила съдебно решение и да е издаден изпълнителен лист. Самите съдебни изпълнители предприемат необходимите процедури по публична продан единствено и само на въпросните изпълнителни листове.

Как да не бъдем сред съкратените

Businessweek представя 10 съвета как да не се окажем в бюрото за безработни.

В момента на мода са съкращенията и никой не е застрахован. Въпросът дори не е в това каква квалификация имате. Някой трябва да си отиде, а това означава, че никой не може да си позволи да се «скатава“ от работа точно в този момент.

Ето няколко съвета на Businessweek за това какво трябва и какво в никакъв случай не трябва да правите, ако искате да влезете в списъка на «тези, които остават“:

Изграждане и поддържане на електронна инфраструктура – какво трябва да знаете

Законът за електронните съобщения гласи

Глава седемнадесета.

ИЗГРАЖДАНЕ И ПОДДЪРЖАНЕ НА ЕЛЕКТРОННА СЪОБЩИТЕЛНА ИНФРАСТРУКТУРА

Раздел I.

Изграждане на електронна съобщителна инфраструктура

Чл. 281. (1) Изграждането на електронни съобщителни мрежи, съоръжения и свързаната с тях инфраструктура се извършва по реда на този закон и Закона за устройство на територията.

Задължително сертифициране на сгради - какво трябва да знаете

На задължително сертифициране подлежи всяка сграда – държавна или общинска собственост с обща полезна площ над 1000 m2. Съгласно наредбата се издават две категории сертификати – А и Б и се предвиждат данъчни облекчения.

Сертификат “А” се издава за:

Сгради със стойност на интегрираната енергийна характеристика, равна или по-малка от еталонната, съгласно Член 15 от ЗЕЕ и наредбата по Член 169 по ЗУТ;

Сгради, построени до 1990 година със стойност на интегрираните енергийни характеристики, равна или по-малка от еталонната, съответстваща на изискванията на съответните нормативни актове по проектиране, изпълнение и приемане, действащи към 1999 година.

ЗАВЕДЕНИЕТО – КАКВО ТРЯБВА ДА ЗНАЕТЕ ЗА ДА СИ ГО НАПРАВИТЕ

Определящ фактор за успеха на ново заведение е изработването на добра концепция. В страната се отварят много заведения, но малка част успяват да изкарат дълго или да са на печалба. Поради непознаване на бизнеса или поради българската народопсихолгия, че всеки разбира от всичко?! Да отвориш собствено заведение звучи много примамливо - имаш постоянен поток на пари и от там добра печалба. Освен това, ако заведението е модерно ставаш много актуален и познат като личност.

Истината е, че едно заведение се управлява точно толкова трудно колкото всеки един друг бизнес и се изискват доста умения, както в познаването на спецификата на работа, така и в управлението на хора. Собствениците трябва да знаят, че между различните типове заведения има разлика, както в стила на работа, така и в приходите. Например при нощните заведения печалбите са много по-големи, но така е и с инвестициите при рискови операции.

Енергийният одит или как да се пестят пари

Потенциалът за повишаване на ефективността е над 40%

Уважаеми партньори, предоставяме на вашето внимание един примерен анализ, характеризиращ скритите резерви на една сграда. Моля, запознайте се с него.

Сертификат А се издава за сгради със стойност на интегрираната енергийна характеристика, равна или по-малка от еталонната (съгласно ЗЕЕ и наредбата по ЗУТ). Сертификат А се издава също и на сгради , построени до 1990 година със стойност на интегрираната характеристика, равна или по-малка от еталонната, съответстваща на изискванията на съответните нормативни актове по проектиране, изпълнение и приемане, действащи към 1999 г. В конкретния случай сградата подлежи на доброволно обследване поради факта, че застроената площ е под 1000 кв.м., след което може да бъде сертифицирана в зависимост от изпълнението на предписаните енергоспестяващи мерки.

Форми на обучение

Контакти

bgelea@gmail.com
+359 877 646 506
Viber: +359 877 646 506,
WhatsApp: +359 877 646 506
Skype: ctowisdom