Игра на котка и мишка или как да спечелим преговорите - тактики за "котки"

Отново наближава краят на годината и отново предстоят годишните преговори между доставчици и вериги. И двете страни се приготвят за игра с двама герои: котка и мишка. Познайте коя от ролите е по-желана? Традиционно е схващането, че веригите са в силната позиция – тази на котката, която си играе с мишката, преди да я изяде. Но дали да си котка е наистина по-лесно? Отговорът не е еднозначен, както ще потвърдят десетките байери, търговски директори и всички, които работят с доставчици. Според тях мишката може лесно да избяга и винаги ще намери как да се прехранва, докато котките без мишките не могат.
Тук ще дадем списък от тактики за успешни преговори през погледа на двете страни: на „котките” и на „мишките”. Разбира се, повече можете да научите в обучението: Умения за водене на преговори с клиенти и доставчици. Тактики и противотактики:

Застрашени ли сте от “прегаряне в работата” (burnout syndrome)?

“Прегарянето” на работното място е проблем, с който мнозина се сблъскват поне веднъж през кариерата си. Ако работата ви или друго начинание ви изтощава напълно физически или емоционално и това състояние продължава с месеци или дори години, значи сте жертва на синдрома “прегаряне”.
Най-често от “прегаряне” са застрашени хора, които са мотивирани и отдадени на работата си, имат високи стандарти и си падат малко идеалисти. Мениджърите са начело на този списък. После са спортистите и т.н.

Заблудата наречена „планиране”

Повечето хора нищо не разбират от планиране. Най-лошото е, че дори не го съзнават. В едно психологическо проучване студенти били запитани колко време ще им отнеме написването на есе. Почти всички предвидили по-кратко време. Хората правят свръхоптимистични прогнози, без изобщо да обръщат внимание на немаловажния факт, че за същата задача досега времето никога не им е било достатъчно. Тоест, грешките при планирането не се вземат предвид при следващото планиране.

За търговския маркетинг или кое е първо - яйцето или кокошката?

Между маркетинга и продажбите винаги е имало съперничество. Хората от маркетинга се изживяват като бляскавите умове в организацията и гледат на продавачите като на мързеливци, които така и не успяват да наложат прекрасния бранд. От своя страна хората в продажбите се имат за черноработници, които се мъчат да продадат скъп и ненужен продукт, който някой безумец от маркетинга е измислил.
Всъщност това разминаване се дължи на няколко причини. Една от тях е липсата на взаимодействие между двата отдела. Някога един гръцки маркетинг мениджър мъдро заяви, че маркетингът и продажбите са двата крака на един и същи човек. Ако двата крака не работят в синхрон, ако единият е по-дълъг от другия – човекът може да се придвижва, но не и да ходи, камо ли да тича. А в днешният конкурентен пазар, бързината е от решаващо значение.
Как да се разреши тази дихотомия, непреодолимо ли е това различие?

Доброто планиране не води до фалит на фирмите

Бизнес планът има две основни функции: ръководство за действие и средство за привличане на кредитори и инвеститори. Като ръководството за действие е основен инструмент за управление. Очертава курса на действие, който фирмата трябва да следва. Помага на предприемача да се съсредоточи в развитието но фирмата си, да предвижда и координира в дългосрочен аспект действията си. Да определя стратегиите си за действие в динамична и конкурентна работна среда.

Делегирането – двойна работа или спестено време?

Петър Иванов е мениджър в голяма международна фирма. Пряко подчинени са му почти петдесет служители. Освен това седмично той участва в няколко събрания в офиса и предоставя ежедневно две справки към своя генерален директор. Иванов лично преговаря с ключовите партньори. Отделно той се занимава с интервюиране на нови служители и прави планиране на бъдещите продажби , което съгласува с други отдели. Претрупан с работа, Иванов започва да не се справя с всичко и остава до късно в офиса. В къщи се прибира изнервен и изморен. Толкова е изтощен, че чак жена му взе да се оплаква пред приятелките си.
Тогава неговият генерален мениджър го посъветва: „делегирай!”

Абонамент за бюлетин

Програма ОМНИУМ

Програма „Омниум“ е програма за презентация и избор на хранителни добавки и натурална козметика.

Форми на обучение

Контакти

bgelea@gmail.com

+359 877 646 506

Skype: ctowisdom