Непостижимите цели или какво по дяволите правим в този екип

Когато членовете на екипа използват репликата „Шефът ни поставя толкова нереалистични задачи (цели)”, това може да означава следните няколко неща:

  • Хората не вярват, че работата им ще даде резултат.
  • Хората не вярват, че могат да постигнат определени резултати.
  • Хората не могат да разберат, какъв е желания от шефа резултат.

Възможните интерпретации показват, че членовете на екипа са възпрепятствани да започнат да си вършат работата и още се лутат объркани на старта.
За кораб, който не знае накъде отива, никой вятър не е попътен. Ако не знаете накъде отивате и какви са резултатите, които искате да постигнете, единственото, което ви остава, е да се молите. Вместо да разчитате на божията промисъл обаче, по-добре създайте позитивна и завладяваща представа у хората за крайния резултат, който трябва да постигнат чрез своята екипна работа.

Мърчандайзер – застрашен от изчезване вид?

В едно от последните телевизионни предавания „Кой е по-по-най?” едно детенце сподели, че професията на майка му е „мърчандайзер”. И даде на изумения бате Енчо най-кратката длъжностна характеристика на тази професия: „Тя разглежда(!) шампоани...”

Не зная доколко детето има проблем с българския език или се опира на собствени наблюдения, но факт е, че част от мърчандайзерите в магазините не изглеждат прекалено заети, а когато наистина работят, придобиват леко обиден вид, сякаш казват: „може да са ме накарали да работя, ама аз скоро ще напусна и ще видят те...”

Мотивация на младите служители – мисията (не)възможна

Спомняте ли си филмите на Том Круз? Сигурно сте обърнали внимание как първият филм започва с относително бавно темпо, а последният филм е така забързан, че отдавна си забравил каква е била целта на повествованието и единствено можеш да примигваш пред все по-гръмотрясните и шумостряскащи ефекти.
Горе-долу подобно развитие наблюдаваме през последните 3-4 години и в България с мотивацията на младите служители. Ако през 2004 имахме очаквания и намерения, сега не успяваме да насмогнем да измисляме нови и нови мотивационни похвати, които биха смаяли даже Маслоу или Херцберг.
Как се справят днешните мениджъри с нарастващата лавина от раздавани социални и други скъпоструващи придобивки към техните служители?

Медиацията - какво трябва да знаете

Медиацията е способ за доброволно разрешаване на спорове, при който страните се подпомагат от трето, неутрално и безпристрастно лице - медиатор, за постигане на взаимно приемливо споразумение. Медиацията е един от способите за извънсъдебно разрешаване на спорове наред с арбитража, помирението и преговорите.

През декември 2004 г. е приет Закон за медиацията. Според закона предмет на медиацията могат да бъдат граждански, търговски, трудови, семейни и административни спорове, свързани с права на потребители, и други спорове между физически и/или юридически лица. Медиация може да се използва и по наказателни дела в случаите, когато Наказателно-процесуалният кодекс го допуска.

Манипулацията -"магия" за въздействие върху поведението и ума на събеседника

При комуникацията ние не само въздействаме върху другия, но самите търпим въздействия,често непредвидени и неочаквани за нас. От начина по който реагираме на тях зависи до голяма степен характерът и развитието на контакта. Понякога сме обект на манипулации, които представляват съзнателно провеждани и предварително целенасочено планирани въздействия върху психиката ни. Казано на психологичен език манипулацията цели въздействие върху поведението и ума на събеседника, за да направи той това, което искаме. Манипулирането се улеснява от чисто психологически недостатъци и несъвършенства на психичната дейност - например от съществуващите клишета и шаблони, които ползват хората при вземане на решения.

Конфликтът – „стимулант” или „отрова” за растежа?

Замисляли ли сте се каква би била една организация без конфликти? Смятате ли, че това ще е трудов рай с усмихнати и щастливи служители водени от още по-щастлив и усмихнат мениджър?
Дълбоко грешите! Това ще е работно място, където ентусиазмът отсъства, а иновацията и креативността просто ги няма. Защото конфликтът не е задължително да е деструктивен. Конфликтът е източник на енергия, която може и трябва да бъде направлявана. А за да може да се справи един мениджър с конфликтите, той трябва да познава видовете конфликти, причинителите им, начините за справяне и най-вече как да се утилизира положителното в конфликта, а да не се допусне криза.
В тази статия, ще се спрем на начините, по които реагират служителите при конфликт. Без това познание никой мениджър не може да се справи с конфликт в организацията. И така, кои са тези начини?

Абонамент за бюлетин

Програма ОМНИУМ

Програма „Омниум“ е програма за презентация и избор на хранителни добавки и натурална козметика.

Форми на обучение

Контакти

bgelea@gmail.com

+359 877 646 506

Skype: ctowisdom