Първа част: Всеки ден

1. Прочитане на основни принципи.

2. Обмисляне на оперативните задачи(Ежедневни).

3. Мониторинг на неизпълнените оперативни задачи.

4. Обработка на нововъзникналите оперативни задачи.

Втора част: Петък

1. Разглеждане на тактическите задачи(Седмични, Месечни) за седмицата и за месеца, оптимизиране.

2. Мониторинг на тактическите задачи.

Трета част: Събота

1. Размисли върху стратегическите задачи(Месечни, за тримесечието, годишни). Оптимизиране. Планиране на месеца.

2. Обработка на нововъзникналите тактически задачи.

3. Обработка на нововъзникналите стратегически задачи.

Четвърта част:

1. Инвестиране.

- Всяко свободно време в рамките на деня да се използва за организиране на процесите засягащи ефективността на работата:

- подреждане на документи,

- проверки,

- запознаване със статии или източници на информация засягаща квалификацията ни или

решаване не даден проблем.

2. Систематизиране на задачите събиране на информацията на едно място.

Трябва да се създаде или използва система от следния тип:

Задача:

- Заглавие - формулировка

- Основни цели на задачата

- Въпроси останали без отговор, каква информация да се събере допълнително и как да се събере

- Срок за разглеждане на допълнителните въпроси

- Стъпки които да се изпълнят в съответната последователност

- Срок за изпълнение на задачата

- Очаквани резултати

- Времето за междинния контрол

- Окончателен контрол

- Отчет

3. Начин на водене на служебни разговори

- предварително планиране на темите за разговори

- текущи въпроси

- категоризиране на проблемите

ежедневни, ежеседмични, месечни, тримесечни, годишни

- структура на съответните разговори

дата, начало, дневен ред, край, участници, последователност на изказванията, съдържания на изказванията.

Правила

- Максимало кратки изказвания

- Структура на изказването: Теза, доказателство: Проблем, факти: Проблем, решения

- Определя се време за въвеждане на решенията

- Минимален и максимален срок за разглеждане на даден проблем

- Време за проучване на проблема, методи на проучване

- Срок за разглеждане на молби

- Срок за разглеждане на докладни записки.

Форми на обучение

Контакти

bgelea@gmail.com
+359 877 646 506
Viber: +359 877 646 506,
WhatsApp: +359 877 646 506
Skype: ctowisdom