Уебинарът „Превенция на хранителни нарушения и подхода интуитивно хранене“ е допълнителна квалификация.
Превенцията на хранителните разстройства (ХР) и субклиничните форми на хранителни нарушения е наложителна поради комплексността и трудното им продължително лечение с ремисия при около половината от засегнатите, както и поради ниският % на търсене на професионална интервенция, която е задължителна за успешното излекуване на болните, за предотвратяване на хронифициране, влошено качество на живот и снижаване на % леталитет. Подходът „Интуитивно Хранене“ се ползва успешно както за превенция така и за лечение на ХР, подход с доказана ефективност от над 100 научни изследвания.
Уебинарът е записан на видео. След неговото провеждане се попълва тест. След проверка на резултатите от теста, се получава Удостоверение за проведеното обучение.

Форма на обучението Код Цена Забележка
дистанционно, индивидуално WB 8 50 лв без ДДС.   Има отстъпки

Обучението се води от: Д-р Елисавета Павлова

Абонамент за бюлетин

Програма ОМНИУМ

Програма „Омниум“ е програма за презентация и избор на хранителни добавки и натурална козметика.

Форми на обучение

Контакти

bgelea@gmail.com

+359 877 646 506

Skype: ctowisdom