Уебинарът „Коморбидност на хранителните нарушения с други психични разстройства“ е допълнителна квалификация.
Съществува коморбидност (състояние, което съществува едновременно с друго основно заболяване) на хранителните нарушения (ХН) с някои психични разстройства като депресия, обсесивно-компулсивно разстройство (ОКР), биполярно разстройство, личностни разстройства и други. Освен това не малка част от тези хора имат зависимости към алкохола и психоактивни вещества. Научни изследвания подкрепят, че повечето юноши с анорексия нервоза (АН) и булимия нервоза (БН) показват характеристики на депресия, тревожност, перфекционизъм и ОКР като деца (Kaye, 2008). Самите психични разстройства нарушават образа на тялото и предпоставят началото на ХН. В комбинация с други рискови фактори изброените правят юношите по-чувствителни към развитие на хранителни нарушения.
Уебинарът е записан на видео. След неговото провеждане се попълва тест. След проверка на резултатите от теста, се получава Удостоверение за проведеното обучение.

Форма на обучението Код Цена Забележка
дистанционно, индивидуално WB 4 50 лв без ДДС.   Има отстъпки

Обучението се води от: Д-р Елисавета Павлова

Абонамент за бюлетин

Програма ОМНИУМ

Програма „Омниум“ е програма за презентация и избор на хранителни добавки и натурална козметика.

Форми на обучение

Контакти

bgelea@gmail.com

+359 877 646 506

Skype: ctowisdom