Уебинарът „Актуалност на хранителните нарушения“ е въвеждащо обучение.
Предназначението на този уебинар е да доведе до по-високо осъзнаване на необходимостта от професионално отношение към ХН сред студенти и специалисти.
Нарушенията в хранителното поведение са значителни био-психо-социални заболявания с нарастващо разпространение сред всички възрасти, етнически групи и социални слоеве на обществото и между двата пола. Хранителните нарушения (ХН) се характеризират с постоянно нарушаване на хранителното поведение или друго поведение, свързано с храненето, което значително влошава физическото здраве и психосоциалното функциониране. Въпреки отрицателното дългосрочно въздействие на ХН, високата им хроничност и суицидност, тези синдроми все още не сe възприемат сериозно не само сред засегнатите, но дори и сред професионални области, като медицина, психичното здраве, диетика, спорт, педагогика и др.
Уебинарът е записан на видео. След неговото провеждане се попълва тест. След проверка на резултатите от теста, се получава Удостоверение за проведеното обучение.

Форма на обучението Код Цена Забележка
дистанционно, индивидуално WB 1 50 лв без ДДС.   Има отстъпки

Обучението се води от: Д-р Елисавета Павлова

Абонамент за бюлетин

Програма ОМНИУМ

Програма „Омниум“ е програма за презентация и избор на хранителни добавки и натурална козметика.

Форми на обучение

Контакти

bgelea@gmail.com

+359 877 646 506

Skype: ctowisdom