Базисно обучение за консултиране в сферата на хранителните нарушения (ХН): анорексия, булимия и хиперфагия /безконтролно преяждане/.

Обучението е предназначено за студенти, млади специалисти или утвърдени експерти от професионалните сфери: психолози, психологични консултанти, лекари, хабилитирани диетолози, нутриционисти, терапевти, както и за сходни направления сред помагащите професии сред медицински, здравни, социални, учителски, обучителни, младежки, детски и спортно-треньорски сфери, както и за специалисти с други професии, желаещи да се преквалифицират в сферата на консултиране при проблемно хранене-преяждащо и емоционално.

След завършването на обучението, курсистите ще придобият умения да:

1.Да усвояват и надграждат своите познания и умения в сферата на краткосрочно консултиране и активно слушане;

2.Да придобива многопластови- психологични, медицински и диетологични познания и умения за консултиране при хранителни нарушения: Анорексия, Булимия, Безконтролно Преяждане” и другите субклинични форми на ХН.

3.Да усвояват умения за виртуални методи на консултиране, които специално при Хранителни Нарушения са доказали в десетки научни световни изследвания еднаква ефективност на терапевтичен ефект с консултирането лице в лице. Включени са Телефонно/Скайп консултиране

ПРОГРАМА НА КУРСА

Базисен модул: Основни умения  и теоретични основи;
Втори модул: Психологични аспекти на хранителните нарушения (ХН);
Трети модул: Диетологични аспекти на хранителните нарушения (ХН);
Четвърти модул: Медицински аспекти на хранителните нарушения (ХН);
Освен електронния формат на обучителните материали, ще получавате на имейла си и записите на 6 Видео-Аудио Теле-Тренинги за навигиране в курса и имате пълна свобода да се обучавате според собственото си темпо и време.

Продължителност на курса:

Ускорен Вариант на обучението - В рамките на минимум 1 до 2 месеца е предвидено да се приключи с материала, за разполагащите с много време;

Редовен Вариант на обучението - При нормална ангажираност, бихте могли да приключите обучението за срок между 3 и 4 месеца с този умерен вариант;

Индивидуален план на обучението - Според собствените ви възможности - без краен срок.

(Има възможност за удължение и за 3-те варианта при неотложни проблеми).

Формат на обучението: Индивидуално, дистанционно

Освен електронния формат на обучителните материали, ще получавате на имейла си и записите на 6 видео-аудио теле-тренинги за навигиране в курса и имате пълна свобода да се обучавате според собственото си темпо и време.

Получаване на сертификат след приключването на обучението.

Форма на обучението Код Цена Забележка
дистанционно, индивидуално ZH 7 600 лв без ДДС.   

Обучението се води от: Д-р Елисавета Павлова

 Форма за запитване за частни лица

Форма за запитване за фирми

 

Форми на обучение

Контакти

bgelea@gmail.com
+359 877 646 506
Viber: +359 877 646 506,
WhatsApp: +359 877 646 506
Skype: ctowisdom